Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obec Lubná

       Obec Lubná (katastrální území Lubná u Rakovníka) se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, necelé 4 km jihozápadně od Rakovníka. Žije zde cca 1012 obyvatel. Obcí protéká Černý potok; při jejím západním okraji se nachází zastávka Lubná na železniční trati Rakovník - Mladotice. Ve vesnici se nachází kostel sv. Jiří patřící k farnosti Petrovice.

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

 

Starosta obce Lubná podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:

v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2) Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v družině Základní školy v Lubné č.p. 228

3) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

4) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

5) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

6) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

 

Větve jsou sváženy od 1. září až 30. listopad. Svoz je vždy každé pondělí v lichém týdnu.

Po dohodě se starostou je možné větší množství větví si samostatně odvézt na určené místo i mimo uvedený termín.

 

Důležitá informace k územnímu plánu.

Na plochách označených Z9, Z21, Z22 a Z23 je k výstavbě rodinných domů ještě nutná územní studie. Její vyhotovení předpokládáme, že potrvá cca 1 rok. Až budeme mít bližší informace o termínu jejího vyhotovení, tak je zde sdělíme.

 

VÝKUP JABLEK

28.8.2020 zahájen výkup jablek denně včetně So a Ne na našich výkupnách –

   -  Ledce – 607510453

  • Zlonice - 607510453
  • Krupá – 607510453

    zajímavé aktuální ceny - hotovost

   www.promega.cz

 

INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA RAKOVNICKU (2. ETAPA) OD 15. 8. 2020

https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-rakovnicku-2etapa/

 

 Popelnice na BIO-odpad

Od dubna do listopadu budou BIO-popelnice sváženy 1x za 14 dní a od prosince do března 1x za měsíc (termíny svozu budou upřesněny).

Do obecního dvora v Lubné lze po domluvě odvézt elektrospotřebiče a kovový odpad vyjma stavební suti.                                                                                                                                                  Do sběrného dvora v Rakovníku je možné odvézt ostatní odpad vyjma stavební suti. Pro občany Lubné bez poplatku.    

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na jaře a na podzim (termíny přistavení budou upřesněny).

V letošním roce se bude platit pouze za BIO-popelnici 500,-Kč za rok.

Komunální odpad bude v roce 2020 svážen každý týden za stejných podmínek, jako v roce 2019.

Zprávy SMS

Obec má zařízení, které pořídila pro místní hasičskou zásahovou jednotku k vyhlašování poplachu. Totéž zařízení je možné použít k rozesílání SMS zpráv všem občanům. Jedná se o informace, které jsou nyní vyhlašovány obecním rozhlasem. Kdo má zájem dostávat do svého mobilu tyto informace, musí zadat svoje telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv na tomto odkazu:

https://lubna.fireport.cz

Od příštího roku se obecní rozhlas použije pouze v případě potřeby varování obyvatelstva. A pravidelných zkoušek funkčnosti. Všechna ostatní oznámení budou posílána formou SMS.

 

Svoz větví začíná první pondělí v březnu a pak pokračuje každých 14 dní až do konce května.

Svoz bio-popelnic začíná první pondělí v dubnu, pak každých čtrnáct dní do konce listopadu. A od prosince do března pak jednou za měsíc.

 

 

 

 

 

Novinky a aktuality z našeho webu,
stáhněte si zdarma mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední deska

Fotogalerie

30.03.2020

Lubenský prezident Masaryk

Lubenský prezident Masaryk

Při vstupu do Lán

Detail