Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obec Lubná

       Obec Lubná (katastrální území Lubná u Rakovníka) se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, necelé 4 km jihozápadně od Rakovníka. Žije zde cca 1012 obyvatel. Obcí protéká Černý potok; při jejím západním okraji se nachází zastávka Lubná na železniční trati Rakovník - Mladotice. Ve vesnici se nachází kostel sv. Jiří patřící k farnosti Petrovice.

 

Zveme všechny občany na  
    VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Které se koná v pondělí 9.3.2020
od 19 hod. v kulturním zařízení v Lubné.


Program dnešního zasedání:

1. Schválení programu zasedání.
2. Zpráva o činnosti OÚ a OZ.
3. Schválení pořízení nového zvonu do věže kostela.
4. Schválení výstavby nového parkoviště u MŠ.
5. Schválení přijetí dotace na výsadbu stromové aleje.
6  Schválení přijetí dotace na rekonstrukci sociálního zařízení    v ZŠ.
7. Schválení smlouvy na věcné břemeno s firmou Froněk s r.o.
8. Různé.

Odkaz na reportáž: Na Rakovnicku vzniknou nové cyklostezky

https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/12355/na-rakovnicku-vzniknou-nove-cyklostezky

 

6.3.2020 nepůjde od 7,30 do 15,30 hod v červeně označených trasách elektrický proud.

vypnutí proudu

 

Pozvánka

 

 

 

Komunální a tříděný odpad v roce 2020 v obci Lubná u Rakovníka.

V obci Lubná je na tříděný odpad zřízeno celkem 8 sběrných míst a 1 sběrné místo je zřízeno v Krčelu.

 

Sběrná místa:   1. U KD

                           2. U Coopu

                           3. U Kamenských čp.49

                           4. Filipka I. u čp.265 

                           5. Filipka II. u čp.296

                           6. Korej u čp.183

                           7. U Kudliče, u čp.100

                           8. Rako III. u čp.214

                           9. Krčel čp.96

Na těchto místech jsou nádoby: sklo, olej, kovové obaly a tetrapaky.

                                                              

Poslední sběr tříděného odpadu bude proveden dne 31.1.2020, kdy budou svezeny ještě všechny pytle na tříděný odpad. Od února budou již každý poslední pátek v měsíci sváženy pouze pytle na plasty a papír. Jiné pytle nebude možné na obci ani vyzvednout. 

  

Popelnice na BIO-odpad budou sváženy:     20.1.2020

                                                                             17.2.2020

                                                                             30.3.2020

Od dubna do listopadu budou BIO-popelnice sváženy 1x za 14 dní a od prosince do března 1x za měsíc (termíny svozu budou upřesněny).

Do obecního dvora v Lubné lze po domluvě odvézt elektrospotřebiče a kovový odpad vyjma stavební suti.                                                                                                                                                  Do sběrného dvora v Rakovníku je možné odvézt ostatní odpad vyjma stavební suti. Pro občany Lubné bez poplatku.    

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na jaře a na podzim (termíny přistavení budou upřesněny).

 

V letošním roce se bude platit pouze za BIO-popelnici 500,-Kč za rok.

Komunální odpad bude v roce 2020 svážen každý týden za stejných podmínek, jako v roce 2019.

 

Zprávy SMS

Obec má zařízení, které pořídila pro místní hasičskou zásahovou jednotku k vyhlašování poplachu. Totéž zařízení je možné použít k rozesílání SMS zpráv všem občanům. Jedná se o informace, které jsou nyní vyhlašovány obecním rozhlasem. Kdo má zájem dostávat do svého mobilu tyto informace, musí zadat svoje telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv na tomto odkazu:

https://lubna.fireport.cz

Od příštího roku se obecní rozhlas použije pouze v případě potřeby varování obyvatelstva. A pravidelných zkoušek funkčnosti. Všechna ostatní oznámení budou posílána formou SMS.

 

Svoz větví začíná první pondělí v březnu a pak pokračuje každých 14 dní až do konce května.

Svoz bio-popelnic začíná první pondělí v dubnu, pak každých čtrnáct dní do konce listopadu. A od prosince do března pak jednou za měsíc.

 

 

 

 

 

Fotogalerie

25.12.2019

Půlnoční

Půlnoční

Půlnoční

Detail