Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obec Lubná

       Obec Lubná (katastrální území Lubná u Rakovníka) se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, necelé 4 km jihozápadně od Rakovníka. Žije zde cca 1012 obyvatel. Obcí protéká Černý potok; při jejím západním okraji se nachází zastávka Lubná na železniční trati Rakovník - Mladotice. Ve vesnici se nachází kostel sv. Jiří patřící k farnosti Petrovice.

 

Pár slov ze setkání v kostele k 17.11.

     Vítám vás všechny na dnešním setkání při příležitosti 30 let od konce vlády jedné strany. Strany, která se nedostala k moci tím, že by vyhrála volby nadpoloviční většinou hlasů, a tím by pak do příštích voleb mohla sama vládnout. Ne, ona se dostala k moci tak, jak to má ve svém manifestu. Cituji z něj: Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. 
    Tato věta vyšla poprvé v roce 1848. V té době ovládali Evropu šlechtické rody a skutečně lidé volali po změně. Ta potom přišla, když po v 1. světové válce většina těchto šlechtických rodů, po právu (za to, že tuto válku rozpoutaly), ztratila moc.  Komunisté už tom roce 1848 snili svůj sen, že všechno bude všech a všichni se budeme mít dobře. Nikdo nikoho nebude vykořisťovat. Tento sen chtěli uskutečnit násilím, protože nevěřili, že se tehdejší mocní vzdají moci dobrovolně. Ta situace se však po 1. světové válce změnila. Vznikala demokracie, tedy možnost svobodně volit. Komunisté však i nadále trvali na násilném převzetí moci.  Ne přesvědčování voličů, a pak vládnutím z jejich vůle. Samozřejmě s možností ve svobodných volbách prohrát moc rozhodovat.    
     Násilím se také u nás v roce 1948 k moci dostali a násilím tuto moc udržovali. Žádné svobodné volby po roce 1948 už nepřipustili. V padesátých letech drželi moc terorem, v roce 1968 si pomohli tanky, v 70 a 80 letech ji drželi strachem. Nakonec se vše změnilo ve frašku a před 30 lety komunistický sen skončil. Od té doby, celých 30 let, stále mají šanci, kterou sami nikdy nikomu nedali, mají šanci vyhrát volby a dál uskutečňovat ten svůj sen. 
    Jenomže v tom snu je problém. Jedna věc je, jak ho malují druhým a pak úplně jiná pak je, jak ho uskutečňují. Už Lenin slíbil půdu rolníkům, továrny dělníkům a mír všem. Proto za ním mnoho lidí šlo. Nic z toho však nesplnil, ani on ani jeho následovníci. Např. při zabírání půdy rolníkům jich zemřeli na Ukrajině miliony hladem. To bylo v roce 1932. Právě proto si u nás komunisté do volebního programu v roce 1946 dali tuto větu: Komunisté jsou proti zavádění kolchozů u nás, proti jakýmkoliv formám násilného združstevňování.
     Stejně jako jejich velký vzor Lenin, i oni lhali. I někteří lidé z Lubné to zažili na vlastní kůži. 
Tím nechci říci, že dnešní strany ve svých volebních programech nelžou. Je pak ale jen na nás, voličích, abychom jim to u voleb sečetli. Můžete to sečíst mě, starostovi, celému zastupitelstvu. Je to na vás. Za vlády komunistů to naopak oni sečetli vám, když jste si dovolili na tyto jejich lži upozornit. 
     A to je podstata celé věci. Možnost svobodně se vyjadřovat a hlavně svobodně volit ty, kteří pak další 4 roky budou o nás rozhodovat. 

 

Nabídka

 

 

 

Advent v LUBNÉ 2019

Dne 30.11. 2019 od 14 hodin

Vás zveme na  tradiční advent u kostela v Lubné.

Program: 14.00 hod  - Otvírají stánky s vánočním zbožím a  pochutinami.

                15.00 hod -  V kostele  zazpívá  pěvecký soubor Václav z Čisté

                16.00 hod -  V kostele zaspívají žáci z místní školy 

                17.00 hod. - Ohňová show

Občerstvení zajišťuje  gril   U  Tomáše

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

se uskuteční v úterý 3. 12. 2019 v 17.00 hodin před místním pohostinstvím.

S krátkým programem vystoupí dětí MŠ a ZŠ.

Prosíme místní ženy, aby přinesly cukroví pro děti v pondělí 2.12. v 17 hod do pohostinství. Děkujeme

      

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 7.12.2019 bude vítání občánků. Prosíme proto rodiče nově narozených obyvatel naší obce (pokud chtějí přivítat svého potomka), aby sdělili na obecní úřad jméno, datum narození (taktéž jméno, příjmení a adresu rodičů). Děkujeme.

 

Zprávy SMS

Obec má zařízení, které pořídila pro místní hasičskou zásahovou jednotku k vyhlašování poplachu. Totéž zařízení je možné použít k rozesílání SMS zpráv všem občanům. Jedná se o informace, které jsou nyní vyhlašovány obecním rozhlasem. Kdo má zájem dostávat do svého mobilu tyto informace, musí zadat svoje telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv na tomto odkazu:

https://lubna.fireport.cz

Od příštího roku se obecní rozhlas použije pouze v případě potřeby varování obyvatelstva. A pravidelných zkoušek funkčnosti. Všechna ostatní oznámení budou posílána formou SMS.

 

Informace o AED

Místní jednotka dobrovolných hasičů dostala darem od p. Z. Jílka a J. Jágera (z výtěžku kulturní akce Senec nad vodou) automatický externí defibrilátor. Bude používán při zásazích jednotky a i při kulturních a sportovních akcích v naší obci, kde bude hasičský dozor. Při této příležitosti otiskujeme i informace, které mohou pomoci zachránit život, pokud je budeme znát a používat.

 

Svoz větví začíná první pondělí v březnu a pak pokračuje každých 14 dní až do konce května.

Svoz bio-popelnic začíná první pondělí v dubnu, pak každých čtrnáct dní do konce listopadu. A od prosince do března pak jednou za měsíc.

 

 

 

 

 

Úřední deska

Fotogalerie

02.10.2019

Stavba sociálek a klubovny

Stavba sociálek a klubovny

26.5.2019 byla otevřena nová klubovna a nové sociální zařízení na místním fotbalovém hřišti. Vše byl vybudováno za přispění dotace Středočeského kraje.

Detail