Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obec Lubná

Obec Lubná (katastrální území Lubná u Rakovníka) se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, necelé 4 km jihozápadně od Rakovníka. Žije zde cca 1065 obyvatel. Obcí protéká Černý potok; při jejím západním okraji se nachází zastávka Lubná na železniční trati Rakovník - Mladotice.Ve vesnici se nachází kostel sv. Jiří patřící k farnosti Petrovice.

 

 

Veřejné zasedání bude 6.8.2019 od 19.00 hod. v kulturním zařízení.

 

Program:  1.Schválení programu zasedání.

                    2.Rozpočtové opatření č.6.

                    3.Schválení převedení vodovodního řadu do vlastnictví obce.

                    4.Přijetí dotace na opravu místních komunikací.

                    5.Různé.

 

 

Důležitá informace pro vlastníky lesů

Kůrovec

 

Zasílání SMS zpráv

Obec má zařízení, které pořídila pro místní hasičskou zásahovou jednotku k vyhlašování poplachu. Totéž zařízení je možné použít k rozesílání SMS zpráv všem občanům. Jedná se o informace, které jsou vyhlašovány obecním rozhlasem. Kdo má zájem dostávat do svého mobilu tyto informace, musí mít z důvodů GDPR s obcí podepsanou smlouvu, kde sděluje své mobilní číslo a souhlas s jeho použitím pro tyto účely. Smlouvu je možné doplnit svými údaji a podepsat od začátku března v úředních hodinách na obecním úřadě.  

smlouva k vyplnění:  dohoda - SMS

 

Smlouva o poskytování pečovatelské služby – informace

         Na základě usnesení zastupitelstva má obec uzavřenou smlouvu  s pečovatelskou službou v Rakovníku. Pečovatelskou službu je možné na základě této smlouvy poskytnout občanům naší obce – zejména seniorům, osobám tělesně postiženým od 16 let věku a rodinám s dětmi a to podle zákona o sociálních službách. Zájemce o tuto službu oznámí svůj požadavek obecnímu úřadu. Poté bude kontaktován pečovatelskou službou, s kterou si domluví průběh pečovatelské služby. Pečovatelská služba je placená. Režijní náklady jsou 6 Kč/km a provozní náklady jsou 190 Kč/hod. Měsíční faktura bude přefakturována uživateli služby.

 

 

Svoz větví začíná první pondělí v březnu a pak pokračuje každých 14 dní až do konce května.

Svoz bio-popelnic začíná první pondělí v dubnu, pak každých čtrnáct dní do konce října.

 

Výzvy

       Vyzýváme občany, kteří mají pronajaté hroby na místním hřbitově, aby nenechávali žádné nádoby za hroby v trávě. (Překáží při sekání trávy.)

       Vyzýváme všechny, kteří rádi používají pyrotechniku, aby její použití omezili jen 24 hodinu 31.12.

      Vyzýváme všechny, kterých se týká placení poplatku za psa a bio-popelnice, aby poplatky uhradili nejpozději do konce března.

      Vyzýváme všechny, kdo vodí psy po veřejných prostorech, aby je vodili na vodítku, a používali papírové, popřípadě jiné pytlíky na exkrementy.

 

 

 

Úřední deska

10.05.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č.3

29.04.2019 - 30.06.2020

Závěrečný účet za rok 2018

13.02.2019 - 31.12.2030

Strategický plán obce

18.12.2018 - 31.12.2020

Veřejná vyhláška

13.12.2018 - 31.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Fotogalerie

07.03.2019

Pořady pro poučení i zábavu

Zábavná historie medicíny

Detail