Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obec Lubná

       Obec Lubná (katastrální území Lubná u Rakovníka) se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, necelé 4 km jihozápadně od Rakovníka. Žije zde cca 1012 obyvatel. Obcí protéká Černý potok; při jejím západním okraji se nachází zastávka Lubná na železniční trati Rakovník - Mladotice. Ve vesnici se nachází kostel sv. Jiří patřící k farnosti Petrovice.

 

Komunální a tříděný odpad v roce 2020 v obci Lubná u Rakovníka.

V obci Lubná je na tříděný odpad zřízeno celkem 8 sběrných míst a 1 sběrné místo je zřízeno v Krčelu.

 

Sběrná místa:   1. U KD

                           2. U Coopu

                           3. U Kamenských čp.49

                           4. Filipka I. u čp.265 

                           5. Filipka II. u čp.296

                           6. Korej u čp.183

                           7. U Kudliče, u čp.100

                           8. Rako III. u čp.214

                           9. Krčel čp.96

Na těchto místech jsou nádoby: sklo, olej, kovové obaly a tetrapaky.

                                                              

Poslední sběr tříděného odpadu bude proveden dne 31.1.2020, kdy budou svezeny ještě všechny pytle na tříděný odpad. Od února budou již každý poslední pátek v měsíci sváženy pouze pytle na plasty a papír. Jiné pytle nebude možné na obci ani vyzvednout. 

  

Popelnice na BIO-odpad budou sváženy:     20.1.2020

                                                                             17.2.2020

                                                                             30.3.2020

Od dubna do listopadu budou BIO-popelnice sváženy 1x za 14 dní a od prosince do března 1x za měsíc (termíny svozu budou upřesněny).

Do obecního dvora v Lubné lze po domluvě odvézt elektrospotřebiče a kovový odpad vyjma stavební suti.                                                                                                                                                  Do sběrného dvora v Rakovníku je možné odvézt ostatní odpad vyjma stavební suti. Pro občany Lubné bez poplatku.    

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na jaře a na podzim (termíny přistavení budou upřesněny).

 

V letošním roce se bude platit pouze za BIO-popelnici 500,-Kč za rok.

Komunální odpad bude v roce 2020 svážen každý týden za stejných podmínek, jako v roce 2019.

 

4.1. - 5.1.2020 bude v Lubne proveden odečet vody. 
Kdo nebude doma tak ať svůj stav odečte a umístí na  dostupné a viditelné místo.
Nebo zavolá na telefon 720 991 417
Nebo napíše na email n.lencesova@seznam.cz

 

Třídění odpadů v domácnosti

Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně) dotřiďuje.

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí. 

 

Zprávy SMS

Obec má zařízení, které pořídila pro místní hasičskou zásahovou jednotku k vyhlašování poplachu. Totéž zařízení je možné použít k rozesílání SMS zpráv všem občanům. Jedná se o informace, které jsou nyní vyhlašovány obecním rozhlasem. Kdo má zájem dostávat do svého mobilu tyto informace, musí zadat svoje telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv na tomto odkazu:

https://lubna.fireport.cz

Od příštího roku se obecní rozhlas použije pouze v případě potřeby varování obyvatelstva. A pravidelných zkoušek funkčnosti. Všechna ostatní oznámení budou posílána formou SMS.

 

Svoz větví začíná první pondělí v březnu a pak pokračuje každých 14 dní až do konce května.

Svoz bio-popelnic začíná první pondělí v dubnu, pak každých čtrnáct dní do konce listopadu. A od prosince do března pak jednou za měsíc.

 

 

 

 

 

Fotogalerie

25.12.2019

Půlnoční

Půlnoční

Půlnoční

Detail