Silnice pod kostelem.

Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Kontrolní výbor

předseda: Radek Vyskočil
členové: Leoš Klik, Dagmar Erbáková

činnost kontrolního výboru: 

  • Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce Lubná.
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. 
  • Jsou-li zastupitelstvu předkládány zprávy o hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí, zaujímá k nim stanovisko.
  • Hodnotí správu a údržbu obecních komunikací, veřejného osvětlení, čištění obce, kulturní služby.
  • Kontroluje, jak jsou dodržovány obecně závazné vyhlášky a nařízení obce.