Menu
Obec Lubná
Lubná

Veřejnost na zasedání

Vážení občané, zákon o Obcích Vám umožňuje za určitých podmínek vystoupit na zasedání Zastupitelstva obce Lubná. 

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MŮŽETE VYSTOUPIT NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA?

Na Zastupitelstvu můžete vystoupit, pokud:

 • jste starší 18 let, jste občanem České republiky a jste přihlášení k trvalému pobytu na území obce Lubná (dále jen obce)- prokazujete občanským průkazem nebo
 • jste starší 18 let, jste cizím státním občanem a jste přihlášení k trvalému pobytu na území obce, ale to pouze za podmínky, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (prokazujete průkazem k trvalému pobytu) nebo
 • jste starší 18 let, jste občanem České republiky a vlastníte na území obce nemovitost (prokazujete občanským průkazem a výpisem z katastru nemovitostí ne starším než 3 měsíce).

JAK A K ČEMU MŮŽETE VYSTOUPIT?

Můžete se zúčastnit projednávání schváleného bodu programu v tzv. rozpravě, kde prezentujete jen své stanovisko k projednávané záležitosti.

 1. Do probíhající rozpravy se přihlásíte zvednutím ruky.
 2. Hovořit můžete až poté, co na Vás dojde mezi přihlášenými do rozpravy řada, a předsedající Vám udělí slovo.
 3. Můžete také požadovat projednání vlastní záležitosti. V tomto případě ale Zastupitelstvo musí nejdříve hlasováním vyslovit souhlas s tím, že se bude Vaší záležitostí zabývat. Souhlas vysloví tak, že Vaše záležitost bude zařazena jako bod na pořad jednání.
 4. Pokud Zastupitelstvo vysloví nesouhlas (záležitost nebude zařazena na pořad jednání), projednávání Vaší záležitosti je tím u konce.
 5. Pokud Zastupitelstvo vysloví souhlas (záležitost bude zařazena na pořad jednání), máte nyní prostor pro to, aby jste mohli Zastupitelstvu vysvětlit, o co se Vám jedná, a k jakému závěru by mělo Zastupitelstvo dospět. Ovšem právo formulovat závěry, které zastupitelstvo přijímá ve formě usnesení, má však pouze člen Zastupitelstva.
 6. Následuje rozprava, které se můžete zúčastnit podle pravidel, které byly popsány v předchozím textu ohledně vystoupení v tzv. rozpravě.

Jinými než výše uvedenými způsoby se aktivně zasedání Zastupitelstva nemůžete zúčastnit, vyjma závěrečné veřejné diskuse.

Závěrem si Vás dovolíme upozornit na:

 • zákaz rušení jednání Zastupitelstva a
 • zákaz telefonování v jednacím sále v průběhu schůze.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Ověřená instituce

Obec Lubná - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

mapa