Menu
Obec Lubná
Lubná

Projev k oslavám 950 let obce

Vážení přítomní, vážení rodáci; naše obec si připomíná devítisté padesáté výročí svého založení.

Dnešní akce je již třetí částí oslav tohoto výročí. První akcí byl společenský ples s předtančením, modní přehlídkou, výstavou obrazů, dvěma hudbami a tombolou v hodnotě přesahující 60 000 Kč.

Druhou akcí byl dětský den s večerní zábavou na fotbalovém hřišti, kde nám ovšem nepřálo počasí, takže odpolední divadelní představení proběhlo na sále musel být zrušen let horkovzdušného balonu a ukázka motorových padáků.
Závěrečnou akcí těchto oslav je dnešní setkání.
Protože řada z vás dříve či později narozených v obci delší dobu nežila, chci Vás seznámit se změnami, kterými naše obec od roku 1950 prošla.

V roce 1951 se obec dočkala první asfaltové silnice, a to z Lapáku do Petrovic.
V roce 1960 byla asfaltována silnice z Lubné do Sence, protože byla v takovém stavu, že po ní odmítal jezdit autobus, a o rok později silnice od lihovaru (dnešní ZNZ) do Lubné. V 70. letech si zvýšená doprava v obci vyžádala rozšíření silnice od samoobsluhy na křižovatku k nádraží. V opravě silnic se pokračovalo i v dalších letech, nejvíce v roce 2000, kdy mimo čtyř ulic byly opraveny všechny obecní komunikace novým asfaltovým povrchem.

Po dvaceti letech oficiálních jednání začala v roce 1968 stavba vodovodu a o dva roky později byl vodovod uveden do provozu. Skončil tak provoz psích potahů, které tahaly vodu v soudcích na vozících od jednotlivých studánek do domů.

V roce 1962 byla po třech letech stavby otevřena nová mateřská školka, která po malých úpravách slouží dodnes.

V roce 1963 bylo poprvé požádáno o stavbu nové školy, měla to být přístavba dvou tříd ke staré škole.V roce 1974 bylo znovu požádáno o stavbu školy, ale úplně nové. Vybrána pro ni byla staveniště za hospodou, za samoobsluhou a na sokolském hřišti. Jako nejvýhodnější místo pak bylo vybráno poslední jmenované. Koncem roku 1978 začala příprava staveniště pro novou školu, která byla slavnostně otevřena 2.9.1985. Celou stavbu provázely problémy s materiálem a nedostatkem pracovníků. V závěrečném roce stavby pracovali na stavbě pracovníci JZD, CLUZ a mnoho brigádníků místních i z okolí.

Vinou nekvalitních materiálů do stavby hned od počátku zatékalo rovnou střechou, která byla několikrát opravována ; dodaná okna byla rovněž nekvalitní.
V roce 2002 bylo rozhodnuto provést rekonstrukci střechy a výměnu oken v nákladu 5 – 6 milionů. Protože obec peníze neměla a byla v té době dost zadlužena, sháněla peníze, kde se dalo, až oslovila poslance Tlustého, který v parlamentu prosadil dotaci 6 milionů na opravu školy. Pak se na nás usmálo štěstí, protože zapisovatelka ve sněmovně do zápisu tuto částku zapsala dvakrát,poslanecká sněmovna zápis schválila, ministerský úředník, který dotace zpracovával, částky sečetl, krajský úřad potvrdil a obec na opravy dostala místo původních šesti dvanáct milionů korun. Za tuto částku byla škola dokonale opravena a dnes máme jednu z nejhezčích škol na okrese.

V roce 1964 byl zbourán sál pohostinství u Kejlů a přilehlé zemědělské budovy a započato se stavbou nového sálu ve druhém podlaží.
Tato stavba sloužila až o roku 1987, kdy bylo započato s úplnou demolicí a stavbou stávajícího zařízení. Stavba byla zkolaudována v roce 1992.
Při demolici byl zavezen rybník na návsi,kde byla postavena požární nádrž, po roce 2000 upravena plocha a později zřízeno dětské hřiště.

V dřívějších dobách měla hospoda u Kejlů důležitou roli v kulturním dění obce. Hrálo se v ní ochotnické divadlo, všechny spolky v obci – a nebylo jich málo – se v hospodě scházely a schůzovali. Na sále fungovalo kino, které v roce 1958 promítlo 118 filmů, některé i dvakrát denně.

Další velkou stavbou, která však není vidět, je stavba kanalizace, která začla v roce 1968 pokládkou rour okolo STS u Joglů a pokračovala až ke splavu u Hledíků. Tato akce trvala 3 roky, protože požadované potrubí se shánělo velmi obtížně.
V roce 1978 se okanalizovala „Branka“, v dalších letech se pokračovalo na „Louce“, kde byly vymezeny nové stavební parcely.
V roce 1992 byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod, která byla uvedena do provozu o pět let později.

Současně s touto stavbou se pokládala kanalizace ve zbývajících částech obce.

Vystavěná čistička odpovídala kapacitně i kvalitou vypouštěným vod. normám a potřebám obce v roce 1985, kdy byla projektována. V roce 2000, kdy obec vymezila dalších 50 stavebních parcel pro stavbu rodinných domků, byla upozorněna odborem životního prostředí, že dokud nerozšíří kapacitu čističky a nedoplní technologii o odlučování fosforečnanů a dusitanů tak, aby odpovídala současným normám EU,nepovolí na nových parcelách žádonu stavbu a současně bude obec pokutovat za vypouštění vod, které tuto normu nesplnují.

Po poradě s Ravosem bylo rozhodnuto vést kanalizaci spádově do Rakovníka a následně na rakovnickou čističku, protože tato stavba vyjde levněji, než změna technologie a další rozšíření naší čističky.

Následně proběhlo několik jednání a na doporučení náměstka hejtmana KU ing. Záka jsme spojili investici s Rakovníkem, který měl podobný problém na Průhonu, a získali dotaci 6 milionů od Krajského úřadu. Samostatně by Lubná ani Rakovník podle stanovených kriterií nárok na dotaci neměl. Celá stavba stála 12 milionů, obec Lubná přispěla 3 miliony a Rakovník třemi miliony.

Touto stavbou se otevřela možnost připojení obcí Senec a Příčina na naši kanalizaci, takže nebudou muset stavět samostatné čističky.

K dnešnímu dni nejsou odkanalizovány 3 domy a obec má ve vlastnictví 12 km kanalizačních stok.

V roce 2000 se začal plnit sen mnoha lubenských občanů a po 51 letech od prvních dochovaných stavebních plánů na rybník pod skalkou o výměře 0,4 ha se začalo s výkupem pozemků pod tento rybník. Tato stavba byla dříve zařazována do plánu výstavby v letech 1960, 1974 a 1986 ale nikdy se nepovedla realizovat.

Stavba začala v roce 2001 a byla zkolaudována po napuštění v roce 2003. Protože rybník sousedí se zvláštním krajinným útvarem Skalka, vysazují se v okolí listnaté stromky tak, aby okolí tohoto rybníka se Skalkou splynulo.

Poslední velkou akcí, která zlepšila život obyvatel naší obce, byla plynofikace, která stála obec 13 milionů včetně úroků. Při této akci kopáči dodavatelské firmy narušili na mnoha místech izolaci kabelů veřejného osvětlení, takže v následujícím roce svítilo ze 70 stožárůp veřejného osvětlení pouze 10. Při opravě těchto poruch se přestavěl i obecní rozhlas na bezdrátový a byl ozvučen i Krčelák, kde se v současné době také provádí plynofikace.

V posledních dvou letech byly vybudovány chodníky po celé délce silnice Lubná – Petrovice v obci, chodník na zastávku dole v obci uHubáčků a je rozpracován chodník od Kašíků na křižovatku na Rako III.

Do budoucna nás čeká oprava nebo výstavba silnic „k česačkám“, v Koreji, ke Kubátům, okolo hřiště, k sušárně a všechny komunikace na Filipce, na které jsou zpracovány projekty a vydáno stavební povolení. Rovněž na chodník od školy do Sence včetně autobusových zastávek na Filipce je zpracován projekt. Tato akce je však brzděna pozemkovými úpravami, které v obci probíhají a budou trvat ještě nejméně jeden rok.

Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že zastupitelé obecního úřadu se ve všech dobách snažili, aby se obec rozvíjela, byla hezká a dobře se nám v ní žilo.

Dříve měli zastupitelé potíže s dodávaním a kvalitou dodávaného materiálu, dnes se potýkáme s financováním akcí.

Za posledních 8 let bylo v obci proinvestováno mimo rozpočtové příjmy 41 milionů-
Tato částka byla kryta 24 mil. dotace,
12 mil. prodejem obecního majetku a
5 mil. úvěr, ze kterého zbývá dopolatit 2 miliony.
V těchto letech byl rovněž splacen uvěr 15 mil včetně úroků z období před rokem 1998 za plynofikaci a čističku

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Ověřená instituce

Obec Lubná - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

mapa