Datum a čas

Dnes je pondělí, 26. 9. 2016, 2:10:23

Panoramatické fotografie

Panoramatické fotografie

Ověřená instituce

Obec Lubná - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Lubná

         Obec Lubná leží asi 4 km jihozápadně od města Rakovníka v samém západu středních Čech, na železniční trati Rakovník – Mladotice, která spojuje Rakovník s Plzní. Leží v mělkém, mírně zvlněném údolí Černého potoka. V současnosti v ní žije kolem 1000 obyvatel přibližně v 330 domech. Ve vesnici se nachází kostel sv. Jiří patřící k farnosti Petrovice. V okolí obce byly objeveny pozůstatky, dosvědčující táboření lovců v období mladšího paleolitu před zhruba 23 tisíci lety (zbytky ohnišť, tisíce pazourkových úlomků a celých nástrojů, množství kostí divoké zvěře atp.), které činí z Lubné jedno z nejvýznamnějších nalezišť gravettienuna českém území.

 

Starosta obce Lubná podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

                                             v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2.Místem konání voleb je volební místnost v  družině místní základní školy Lubná č.p. 228 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Lubná.

3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

5.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Lubná dne 20.9.2016

                                                                                    Pavel Soukup

                                                                               Starosta obce Lubná

                                                                                                 

Důležité informace k bioodpadům

Obec v současné době zajišťuje bezplatně  svoz ořezaných větví  a svoz trávy uložené v pytlích. Větve se svážejí každé pondělí v měsících od března do dubna a od září do října. Tráva se sváží každé pondělí od dubna do října. Množství trávy, kterou je potřeba svézt se v poslední době značně navýšilo a zároveň se začaly vyskytovat   problémy s přeplněnými pytli, hlavně s jejich váhou a  druhem pytle do kterého je tráva uložena (pytle se trhají při jejich nakládání).  Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, že od příštího roku tento problém vyřeší bio popelnicemi. Svoz ořezaných větví zůstane i nadále stejný a to každé pondělí od března do dubna a od září do října. Pokud by bylo potřeba svézt větve mimo svozové období, bude nutné toto domluvit na obecním úřadě.

Svoz trávy ve stávající podobě bude probíhat do konce října 2016. Občané, kteří budou mít zájem o odvoz trávy i v příštím roce budou muset do konce září 2016 požádat na obecním úřadě o bio popelnici. Na základě této žádosti jim bude k domu bio popelnice přistavena. Tato služba za svoz bio popelnice bude zpoplatněna částkou 500,-Kč za jednu bio popelnici za jeden svozový rok (od dubna  do  října). Tato popelnice bude sloužit nejenom na trávu, ale i na ostatní bio odpad vyprodukovaný domácností.

Svoz bio popelnic bude probíhat jednou za čtrnáct dní v měsících od dubna do října. Občanům, kteří si nezažádají o bio popelnici  nebude v příštím roce 2017 od domů tráva odvážena.

Pod kulturním zařízením v obci jsou trvale přistavené kontejnery na tříděný odpad, kam můžou občané Lubné tento odpad zdarma ukládat. Na jaře a na podzim budou přistavovány kontejnery na nadměrný odpad a je možné využít i sběrný dvůr, který je v Rakovníku a který mají občané Lubné při jeho využití rovněž zdarma.

Zároveň mají občané Lubné možnost nepotřebnou elektroniku, pračky, ledničky, sekačky popřípadě autobaterie odvézt pod kulturní zařízení a obec již další odvoz zajistí.