Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ

V sobotu 21. 4. 2018 se uskuteční povinné očkování psů u obecního úřadu od 10 do 12 hodin a od 1230 hodin v Krčelu.

Poplatek za bio-odpad a za psa

Připomínáme majitelům, kteří ještě nezaplatili. Je možné platit i převodem na účet obce:      č. ú. 127858725/0300 v. s. je číslo domu, do zprávy pro příjemce napište jméno majitele psa.

Kdo nebude mít bio-poplenici zaplacenou, tomu nebude vyvezena.

Informace k bio-odpadům

Bio-popelnice se budou svážet od dubna do listopadu. První svoz začne první pondělí v dubnu, a pak každých čtrnáct dní do konce listopadu. Pokud svoz vyjde na svátek, bude proveden následující den.

Větve budou sváženy v měsících březen až květen a září až listopad. První svoz začal první pondělí v březnu, a pak každých čtrnáct dní do konce května.

Po dohodě se starostou je možné větší množství větví si samostatně odvézt na určené místo i mimo uvedený termín.

Kontejnery na objemný odpad

pátek 27.4.2018 odpoledne od 13h a v sobotu 28.4.2018 dopoledne do 12h budou přistaveny kontejnery na objemný odpad na obvyklých místech (Korej, Obecní úřad, Samoobsluha).

 

Dobrovolní hasiči Lubná zvou na vítání jara

Naši dobrovolní hasiči pořádají v pondělí 30. 4.2018 od 18 hod na hřišti POSEZENÍ U OHNĚ – VÍTÁNÍ JARA. Občerstvení a hudba zajištěny.

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 12.5. bude vítání občánků. Prosíme proto rodiče nově narozených obyvatel naší obce (pokud chtějí přivítat svého potomka), aby sdělili na obecní úřad jméno, datum narození (taktéž jméno, příjmení a adresu rodičů). Děkujeme.

Zájezd do divadla

Obecní úřad pořádá zájezd do divadla Studio Dva v Praze na představení DNA.

Odjezd 28. 5. 2018 v 16 45  hod. Cena 350 |Kč.

Jarní "úklid" na zahradě

    Pálení listí, klestí a shrabané trávy na „jedné hromadě“ není zákonem výslovně zakázáno. Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.

    Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji. Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, při pálení většího množství zbytků se však doporučuje (mj. zabrání zbytečnému výjezdu jednotek hasičů při zpozorování „požáru“ kolemjdoucími či sousedy). Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích a ve vzdálenosti 50 metrů od lesa. Jednotlivé obce mohou vyhláškou upravit podmínky pro nakládání s tímto odpadem.

Dodržujte alespoň tato bezpečnostní opatření:

 • Pálení musí kontrolovat osoba, která dovršila věku 18 let.
 • Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
 • Ohniště musí být založeno na nehořlavém, např. hliněném podkladu, a musí být obloženo kameny nebo odkopáno k zabránění rozšíření ohně.
 • Vždy musí být k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou, lopata a písek, zahradní hadice...
 • Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
 • Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.
 • Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů tj. domů, plotů, aut, apod.
 • V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba, která pálí suchý zahradní odpad, povinna okamžitě ohlásit požár na číslo tísňového volání 112 nebo 150.

   A na závěr ještě jedno upozornění. Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky (o pálení vyjetých olejů nemluvě) apod. a další materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.

 

http://www.stredozeme.cz/redakce/index.php?xuser=146265382124712672&portal=12&lanG=cs&clanek=463&slozka=463&xsekce=1&preview=yes&verze=515

Prevence v požární ochraně