Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obec Lubná

Obec Lubná (katastrální území Lubná u Rakovníka) se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, necelé 4 km jihozápadně od Rakovníka. Žije zde cca 1050 obyvatel. Obcí protéká Černý potok; při jejím západním okraji se nachází zastávka Lubná na železniční trati 162 Rakovník - Mladotice.

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a)

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104

odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu a to s platností

OD 25. 7. 2018 DO ODVOLÁNÍ

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona

omezuje bez náhrady

platná povolení k odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou

působností Rakovník, a to tak, že zakazuje odběr povrchových vod pro účely mytí aut, zalévání hřť,

trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Úřední deska

09.08.2018 - 25.08.2018

Pozvánka na veřejné zasedání

27.07.2018 - 01.09.2018

Oznámení MěÚ Rakovník

23.05.2018 - 23.05.2019

Rozpočtové opatření č. 2

07.05.2018 - 31.05.2019

Závěrečný účet 2017

15.03.2018 - 31.03.2019

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Fotogalerie

04.07.2018

Hasiči Lubná

Odkaz na fotografie z hasičských nebo hasiči pořádaných akci.

Detail